Programul de gestiune cereale LaurentGran este disponibil în 2 versiuni :
- versiunea lite pentru rețea internă;
- versiunea extinsă de Internet: server de baze de date MySQL pe un server hardware cu acces la Internet, operatorii se conectează prin Internet de la punctele de lucru la serverul de la birou.

Module existente:
- Actualizare contracte vânzare / cumpărare marfă în care sunt stipulați parametrii de calitate a cerealelor și penalizările aferente neîndeplinirii acestora;
- Actualizare B.C.A.R. -uri marfă;
- Actualizare avize expediție clienți;
- Actualizare procese verbale de diferențe;
- Actualizare operațiuni la clienți;
- Actualizare documente prelucrare marfă (aerare, tarare, gazare);
- Situații documente - B.C.A.R. - uri, avize;
- Listare documente - B.C.A.R. - uri, avize;
- Generare factură marfă conform contractelor;
- Situații documente nefacturate;
- Situații facturări și contracte;
- Actualizare B.C.A.R. -uri custodie;
- Actualizare avize expediție clienți marfă custodie;
- Actualizare documente prelucrare marfă în custodie (aerare, tarare, gazare);
- Situații documente custodie;
- Generare facturi servicii custodie: recepție, încărcare, depozitare, aerare, tarare, gazare;
- Actualizare facturi;
- Actualizare achitări;
- Fișe furnizori / clienți;
- Situații transporturi;
- Fișe de magazie și stocuri marfă - la fizic și la util STAS;
- Fișe de magazie și stocuri custodie - la fizic și la util STAS.

Implementare pe specificațiile beneficiarului:
- Preluare automată tichet de la cântarul electronic în B.C.A.R. - uri și avize de expediție.

Pentru mai multe informații despre companie și aplicațiile oferite de aceasta puteți vizita http://www.laurent.ro.